The Amazon Pink Dolphin’s Voice: Bruggenloop-een loop van 15 km voert over de 5 belangrijkste bruggen van Rotterdam.

Beste familie en vrienden,

Op 9 december 2012 neemt mijn Lionsclub deel aan de Bruggenloop, een loop van 15 km voert over de 5 belangrijkste bruggen van Rotterdam. 
Zelf ben ik voornemens deel te nemen aan deze loop! Het is voor ons een goed gebruik om deelname aan een dergelijk evenement te koppelen aan een goed doel.

Dit jaar is het goede doel Stichting Vrienden van Selva. De keuze voor Selva ligt erin dat een van de leden van mijn Lions Club, Lourens de Groot, zich al geruime tijd actief inzet voor dit goede doel.

Stichting Vrienden van SELVA is een goede doelen organisatie die zich richt op het behoud van het regenwoud in Ecuador en de bescherming van de inheemse bevolkingen. De organisatie begeleidt voornamelijk projecten met een medische, educatieve en flora & fauna signatuur.

De opbrengsten die door mijn Lionsclub Rotterdam Kraalberg middels de Bruggenloop worden gegenereerd zullen worden ingezet voor de verbetering van de gezondheid en de behandeling van jonge kinderen.

 

 Kinderen met een ‘waterschoolbus’ onderweg naar school.Ik zou het ontzettend leuk vinden wanneer je mij zou willen sponsoren! Iedere Euro is van harte welkom. 
Het verzoek is je eventuele bijdrage over te maken op bankrekening nr. 60.67.73.827 t.n.v. Penningmeester LC Kraalberg – Rotterdam o.v.v. Bruggenloop 2012.

Na de loop zal ik je op de hoogte brengen van het bedrag dat we hebben weten te genereren voor dit naar ons oordeel sympathieke doel.
 
Met hartelijke groet en dank namens de Stichting Vrienden van Selva (Ecuador) in Nederland (www.selvavidasinfronteras.org).

Lionsclub Rotterdam Kraalberg.

Lourens de Groot.

Editorial: SELVA-Vida Sin Fronteras

Selvavidasinfronteras.wordpress.com

Editorial Committee

David Dunham

Arno Ambrosius

Gustavo López Ospina

Mariana Almeida

Pieter Jan Brouwer

Assistant: Emilia Romero

The Amazon Pink Dolphin’s Voice is associated with the International Environmental Mission, a grass roots citizens movement created by Chilean Senator Juan Pablo Letelier.

SELVA Vida Sin Fronteras acknowledges Kevin Schafer’s important contribution towards protecting the highly endangered Amazon pink fresh water dolphin. Title photographs of our “The Amazon Pink Dolphin’s Voice” were taken by Mr. Schafer. 

~ by FSVSF Admin on 26 November, 2012.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: